About Us


శ్రీరస్తు
శుభమస్తు
అవిఘ్నమస్తు
శ్రీగణేశాయనమః

శ్రీగణపతి దేవాలయము
స్టేషన్ రోడ్, సికింద్రాబాద్
తెలంగాణ రాష్ట్రము. ఫోన్ 040 27701885, 040 29557342, 040 29557319

అలనాటి నైజాము రాష్ట్రము రాజధానిగా ఉన్న హైదరాబాద్ (భాగ్యనగరము)నందు (ముచికుంద) మూసీ నదికి సుమారు 9 కి మీ దూరములో ప్రస్తుత సికింద్రాబాద్ నగరము రైల్వేస్టేషన్ సమీపములో ప్రశాంత వాతావరణములో శ్రీ యాదగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ దేవస్థానమునకు 46 కిలోమీటర్ల దూరములో సుమారు 2 శతాబ్దముల చరిత్ర కలిగి భక్తుల కోరికలను తీర్చుటలో కొంగు బంగారముగా అలరారుతున్నది

స్థల పురాణము

శ్రీ గణపతి దేవాలయము సుమారు రెండు వందల సంవత్సరముల అనగా కీ॥శ. 1824 సం॥ దీనికి సరియగు శక సం॥ 1745 తెలుగు సం॥ స్వస్తిశ్రీ స్వభాను నామ సం॥లో గర్భాలయములో వెలసియున్న శ్రీ గణపతి స్వామివారి విగ్రహము రూపొందించినట్లుగా ఆధారము విగ్రహం కింది భాగంలో నిరూపించబడుచున్నది.

ప్రస్తుతము స్వామివారు పూజలు అందుకొనుచున్న ప్రాంతము అప్పటి నైజాము రాజులయేలుబడిలో ఉండి చిన్నచిన్న పల్లెలుగా ఉండినవి. 1862 సంవత్సరము నైజాము నవాబులు సరుకు రవాణా నిమిత్తము రైల్వే ట్రాక్స్ ప్రారంభం చేసినారని రైల్వే లైన్ నిర్మాణము చేయుచున్న సమయములో వారికి విఘ్నములు ఏర్పడినవి అప్పుడు ప్రస్తుత రైల్వే స్టేషన్ శ్రీ గణపతి ఆలయము గల స్థలము వ్యవసాయ భూమియని అట్టి వ్యవసాయ భూమిలో దిగుడు బావి ఉండేదని ఆ బావిని నీటి సౌకర్యార్ధం బాగుచేయు సమయములో శ్రీ స్వామివారి విగ్రహం బావిలో లభ్యమైనదని పెద్దలు (పూర్వీకులు) చెప్పుచున్నారు.

పైనతెలుపబడిన ఆ విగ్రహము చతుర్భుజములు కలిగి కుడి చేతులలో అంకుశము ఎడమ చేతిలో డమరుపాశం కలిగి, క్రింది చేయి కతిమోకాలిపై ముద్రలో బోర్లించుకొని ఎడమచేతిలో బీజాపూర ఫలము కలిగి బింబముపై కుడివైపు చంద్రవంక ఎడమవైపు సూర్య బింబము కలిగి కుబేరస్థానము (ఉత్తరము) వైపు వెళ్ళు మూషికారూరుడై వెలసిన స్వామి భారతావనిలోనే విభిన్న రూపము విరుపాక్ష గణపతి రూపంలో గణేశ పురాణము వివరించినట్టు శ్రీ గణపతి స్వామి వారి బాల్యములో ఉపనయన కాలము లో సమస్త దేవతలు సమస్త ఆయుధములు బహుమతిగా ఇవ్వగా ఈశ్వరుడు సాక్షాత్ తన రూపమైన (ఆత్మావై పుత్రనామాసి) అన్నట్లుగా తనయొక్క డమరుకము బహుమతిగా మొసంగి విరుపాక్ష గణపతిగా నామకరణము చేసినట్లు చెప్పబడియున్నది. కావున ఆ స్వామి వారు విరూపాక్ష గణపతి అవతారములో ఉన్న బింబమనుచుఅప్పటి నైజాము రాష్ట్ర అధికారులు రైల్వే కార్మికులు శ్రీ స్వామి వారిని ఆరాధించి విఘ్నములు తొలగించుకొని రైల్వే లైను పూర్తిచేసినట్లు తదనంతర కాలంలో అప్పటి బ్రిటిష్ అధికారులు మందిరా నిర్మాణము నకు అడ్డు చెప్పాడా స్వామివారు స్వప్నములో దర్శనము ఇచ్చినట్లు తర్వాత వారి అడ్డంకులు కూడా తొలగినట్లు అప్పటి రైల్వే అధికారి సంతాన నిమిత్తం స్వామివారిని ఆరాధించి సంతానము పొంది ఆలయ నిర్మాణము గావించినారని పెద్దలు (పూర్వీకులు) స్వామివారి లీలలు వివిధములుగా చెప్పుకొనుచుందురు.

అట్టి శ్రీహరి ఆలయము కాలక్రమములో వివిద అభివృద్ధి చెంది తదనంతరం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములో రాజధానిగా ఉన్న హైదరాబాదులో అంతర్భాగమైన సికింద్రాబాద్ నందు 1969 సం॥లో దేవాదాయ ధర్మాదాయ పరిధిలో తీసుకొనబడినది.

ప్రస్తుత దేవాలయము గణపతి పంచాయతనము అనురీతిలో తన సహోదరుడైన శ్రీవల్లీ దేవసేనా సమేత సుబ్రహ్మణ్యస్వామి విష్ణుపరముగా శ్రీరామబంటు ఆంజనేయస్వామి తన మాతాపితరులైన శ్రీ ఉమా మహేశ్వరి సమేత ఉమామహేశ్వరులు శ్రీ ఆదిత్యాది నవ గ్రహములు మరియు శ్రీసరాహు కేతు నీలకంఠ విరధనారాయణి మానసా కుబ్జికా సమేత సర్పబంధ విగ్రహములు కలియుగ దైవము శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి క్షేత్రపాలకుడిగా పటిష్ట గావింపబడి అత్యంత వైభవోపేతముగా అలరారుచున్నది.

ఆలయ విశేషాలు

శ్లో॥     ఆరోగ్యం భాస్కరాధిచ్ఛేత్             శ్రియమిచ్చేతు హుతాశనః
          ఈశ్వరాత్ జ్జానమన్విచ్చేత్           మోక్షమిచ్చేజ్జనార్ధనః
          దుర్గాదిభిః తాధారక్షాం                 బైరవాద్యస్తు దుర్గమమ్
          విద్యాసారం సరస్వత్యాం             లక్ష్మ్యాచైశ్వ్యత్య వర్దనం
          పార్వత్యాచైవసౌభాగ్యం శచ్యా       కళ్యాణ సంతతిః
          స్కందాత్ ప్రజాభివృద్దిశ్చ           సర్వచైవ గణాధిపాత్

అను ప్రకారముగా శ్రీ గణపతి దేవాలయము నందు శ్రీ నవగ్రహ ఆలయములో సూర్యునితో కలిసి ఉన్న నవగ్రహ సమూహము న్న ఆరాధించినా ఆరోగ్యసిద్ధి అగ్నిహోత్రుని హోమ రూపములో శ్రీ గణపతి చండీ మన్యు రుద్ర సుబ్రహ్మణ్య ఆదిత్యాది నవగ్రహ ఇత్యాది హోమములు నిర్వహించగల ధన లాభము ఉమామహేశ్వర ఆరాధన వలన జ్ఞానము క్షేత్రపాలకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆరాధన వల్ల మోక్షము శ్రీ ఉమామహేశ్వర ఆరాదన వల్ల జ్ఞానము శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహా సరస్వతి స్వరూపిని అయిన శ్రీ ఉమా మహేశ్వరి అమ్మవారి ఆరాధించుట వలనను సమస్త సన్మంగళములు సిద్ధించును హనుమత్ ఆరాధన వలన సమస్త శత్రు బాధలు ప్రయోగ బాధల నివారణ జరుగును ప్రత్యేకముగా శ్రీ మహాగణపతి (విరూపాక్ష గణపతి) పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనందన ఆలయములో ఉన్న ఇతర దేవతా మూర్తులు పరివార దేవతలైనందున గణపతిని ఆరాధించుట వలన పైన పేర్కొనబడిన కోరికలు అన్నియు తీరుననుటలో సందేహము లేదు

అట్లే ఆలయములో వెలసిన సర్పబంధ విగ్రహములకు అభిషేకాదులు రాహు కేతు పూజ నిర్వహించడం వలన కాలసర్ప సర్ప దోషములు తొలగి భక్తుల అభీష్టం నెరవేరును.

ఆలయములో జరుగు విశేష ఉత్సవములు

 • ప్రదాన దేవాలయము శ్రీ గణపతి స్వామివారికి భాద్రపద మాసములుశు॥ చవితి నుండి పౌర్ణమి వరకు గణేశ ఉత్సవములు
 • శ్రీ ఉమా మహేశ్వరి అమ్మవారికి ఆశ్వీజ మాసములో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవములు అలంకారములు ప్రతి నిత్యము చండీ హవనం
 • శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామివారికి ప్రతి సోమవారం ప్రతి మాస శివరాత్రి రోజులలోనే కాకుండా మహాశివరాత్రి సందర్భముగా విశేష అభిషేకములుకళ్యాణము మరియు కార్తీకమాసములో విశేష పూజ కైంకర్యములు నిర్వహించబడును
 • శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ప్రతి మంగళవారం కృత్తికా నక్షత్రము షష్ఠి తిథిలలో కాకుండా మార్గశిర శుద్ధ షష్టి రోజున విశేషం పూజలు కల్యాణము నిర్వహించబడును
 • శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారికి ఆలయంలో ప్రతి మంగళ శని వారములు ప్రతి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం రోజున చైత్రశుద్ధ పౌర్ణమి హనుమత్ విజయోత్సవం వైశాఖ బహుళ దశమి జన్మోత్సవం శ్రీరామ నవమి రోజున సీతారామ ప్రయాణము నిర్వహించబడును
 • ప్రతి మంగళ శని వారములు సర్పబంధ విగ్రహం సమీపంలో కాలసర్ప నివారణ పూజలు నిర్వహించబడును
 • సంవత్సర కాలములో ప్రతిరోజూ సత్యనారాయణ వ్రతము
 • ప్రతి శుక్రవారము సంకష్టహర చతుర్థి రోజున సత్యగణపతి వ్రతము నిర్వహించబడును
 • ప్రతి శు॥ చవితి రోజున వినాయక శాంతి
 • ప్రతి బహుళ చవితి రోజున అష్టోత్తరశత కలశాబిషేకము సాయంకాలము ఏకవింశతి కలశాభిషేకం నిర్వహించబడును
 • శ్రీగణపతి స్వామి వారికి ప్రతి నిత్యము శ్రీ సిద్ధిబుద్ధి సమేత గణపతి కల్యాణము నిర్వహించబడును
 • ప్రతి సంవత్సరము శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణమికి ముందు పాంచాహ్నిక దీక్ష పూర్వకముగా సహస్ర కలశాభిషేకం పవిత్రోత్సవములు నిర్వహించబడును.

From time immemorial, Temples in India have been pioneering Centers, spreading spiritual messages and propagating the unique cultural and civilization values of ancient India. Among such ancient and holy temples, Sri Ganesh Temple at railway station road, Secunderabad, deserves a special mention in terms of its architectural grandeur and spiritual sanctity- Historians opine that resplendent icon of Lord Ganapathi with right hand on leg and on right hand over ankusham left hand with trunk and left hand with nagapamu with damarakam was found out in 1824 by the Madras Regiment Sepoys, while they were digging a well of portable water there. With great devotion, the Sepoys consecrated the idol and installed it in an architecturally marvelous temple, built according to Agama Sastra. The only one idol in the entire country, and the lord ganesha was blessed lakhs of devotees. This temple is situated just beneath Secunderabad Railway Station and about 2 K.M from R.T.C Bus –stand.

This temple is now acclaimed as one of the colossal temples in the Twin Cities of Hyderabad and Secunderabad, gripping the devotees with its rare spiritual ambience. It is also said that the Icons of Sri Navagraha Valli Deva Sena Sametha Sri Subrahmanya Swamy and Sri Anjaneya Swamy were consecrated and installed in the vicinity of Sri Ganapathi Devalayam in 1932. Again, in the year 1960, the temple underwent extension so as to accommodate the ever-growing influx of devotees for the lord’s darshan. The Ganapthi Devalayamu was taken over by the Department of Endowments, Telangana State. The architectural vividness and spiritual sanctity of the temple is not only kept in-tact, but also a number of such constructional activities- as Sivalayam and Sri Uma Maheswari Alayam in the vicinity of the temple and building the Maha Mantapam and the Vimana and Raja Gopurams (pinnacles of the temple over the sanctuary) have been taken up, thereby making the temple a ‘Centre of Spiritual and Religious pursuits.

The icon of Lord Vinayaka is pious daily in the morning with ‘Panchamruthbhishekam” by renowned Archakas and rendered pujas in adherence to the Vedic injunctions. Every Year, on the occasion of ‘Vinayaka Chavithi’, the idol of Lord Ganapthi is worshipped in Conformity with the Mahanyasa and Vedic traditions. Till the day of immersion of the sacred idol of Lord Ganapathi is worshipped in conformity with the Mahanyasa and Vedic traditions. Till the day of immersion of the sacred idol of Lord Ganapathi, a Nine-Night long celebration of the festival (Nava Rathri) is held during which, traditional dance performances, recital of Harikatha, purana Pravachanam and Music concerts by the well-known artistes are conducted with great gaiety and piety. The celebrations end on the last day i.e., Anantha Chaturdasi and come to a close the next day when “Poornahoothi’ and poor feeding are conducted. Traditional celebrations are also conducted on the occasions of Hanuman Jayanthi, Siva Ratri Dasara and Subramanaya Swamy Sasthi.

Further, the temple is known for its scrupulous performance of vratams such as Kedar Vrathams during Aswayuja mass Satyanarayana Swamy Vratham during the month of Kaarthika and a host of other pious Vrathams every year. The construction of Maha Mandapam, Salaharam, the carving of Sri Shodasa Ganapathi and the Mahadwara reflecting the architectural style and skill of the Kakateeyas, fascinate millions of devotees and pilgrims reminding them of the immaculate purity of Telangana State culture and civilization. The presiding Deity of this Temple – Lord Ganapathi is known for his boundless philanthropy in fulfilling the wishes of the devotees who throng this temple day in and day out through-out the year. During the last two decades. The temple’s popularity has steadily increased along with the income because of lot of developmental activities taken up This temple is managed by the Executive Officer in the cadre of Deputy Commissioner of Endowments, T.S., Hyderabad.